Начална страница  Контакти  Карта на сайта  
  ukENGLISH  
 
 
 
  Начало
  За Био Пауър
  Биомаса
  Фотоволтаици
  Когенерация
  Присъединяване
  Енергийна Ефективност
  Вятърни генератори
  IT Решения
  Клиенти
  Сертификати и награди
  Галерия
  Полезни връзки
  Контакти

КОГЕНЕРАЦИЯ


Когенерацията е технология за комбинирано производство на топло и електроенергия, като независим източник. С традиционните методи на електропроизводство в ТЕЦ, голямо количество топлина се изхвърля в околната среда. Технологията когенерация използва тази отпадна топлина и произвежда едновременно електрическа и топлинна енергия в комбиниран процес при по-висока ефективност и следователно с по-ниска цена и по-малко замърсяване от конвенционалните методи.
Когенерацията (Combined Heat and Power – CHP) превръща около 82% от енергийното съдържание на горивата в полезна енергия, което е около два пъти повече от конвенционалните централи. Ползата от около 32% спестявания спрямо разделното производство на двата продукта – топлинна и електрическа енергия  достига до крайните потребители посредством по-ниски разходи за енергия.

Био Пауър е изградила първия в България проект за изгаряне на БИОГАЗ от Отпадни Води – изграден на Пречиствателна Станция за Отпадни Води – Кубратово София – Собственост на Софийска Вода.


КОГЕНЕРАЦИЯ - СОФИЙСКА ВОДА – КУБРАТОВО, НА БИОГАЗ

 

Cogeneration

 

  • Мощност – 3 MW топлинна
    – 3 MW електрическа
  • Стойност на проекта – 2,75 мил. EUR

 

Основни факти:

  • Изграден за 10 месеца
  • 3бр. ко-генератора (по 1МВ) – контейнерен тип
  • специална технология за очистване на сярата (H2S)
  • Пълно автоматизирано управление на двигателите
Cogeneration
Cogeneration Cogeneration
Cogeneration

 

 

Принципна схема на оползотворяване на БИОГАЗ от Пречиствателни станции за отпадни води.

 

 

 


   
 
 
© BioPower. All rights reserved. Design by Codeinsight Ltd.